• 24 დეკემბერი 2010
    ელექტრონული ტენდერი

    ტენდერი საოფისე და კომპიუტერული მანქანების, მოწყობილობებისა და მარაგის შესახებ, ავეჯისა და პროგრამების პაკეტის გარდა.

  • 17 დეკემბერი 2010
    ელექტრონული ტენდერი

    ტენდერი რადიო, სატელევიზიო, საკომუნიკაციო, ტელესაკომუნიკაციო და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შესახებ