ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი რადიო, სატელევიზიო, საკომუნიკაციო, ტელესაკომუნიკაციო და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შესახებ.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=1946&lang=ge