• 05 მარტი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №55

  ნ. რევაზიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ზოგადი განათლების, უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 მარტი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №49

  ირინე აბულაძის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 27 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №48

  ნ. თურნავასათვის „საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას (UNWTO) შორის UNWTO-ს აღმასრულებელი საბჭოს 112-ე სხდომის გამართვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 26 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №47

  გიორგი სახოკიას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 25 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №46

  მინდია დავითაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის" თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 25 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №45

  მინდია დავითაძის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 25 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №44

  რ. ბაბილუასთვის „საზღვაო სანავიგაციო დახმარებების საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ" კონვენციის ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 25 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №42

  მ. ქვრივიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციას (UNWTO) შორის UNWTO-ს აღმასრულებელი საბჭოს 112-ე სხდომის გამართვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 25 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №41

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2020
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №36

  ნ. გაგუასათვის „საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება ეკონომიკური მართვისა და კონკურენტუნარიანობისთვის)" ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

1 2 3  >>