• 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N334

    ო. ბუბაშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N333

    ს. კიკნაძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N331

    ც. ჩხუტიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N330

    ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 21 დეკემბრის N327 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N328

    თურქმენეთის პრეზიდენტის საფარმურატ ნიაზოვის დაკრძალვის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის თურქმენეთში ვიზიტის შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N327

    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N326

    ,,საქართველოსა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციას შორის ხელმოწერილი ,,დაფინანსების ხელშეკრულებით" გათვალისწინებული ,,ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტის" განმახორციელებელი ჯგუფის (გუნდი) შექმნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 11 ოქტომბრის N257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N324

    ბ. ქუთელიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N323

    ბ. ქუთელიას საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ.

  • 27 დეკემბერი 2006
    საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N322

    გ. ბიბილეიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ.

1 2 3 4 5   >>