• 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N295

  VIIB სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით 2011 წლის 10 ნოემბერს გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N294

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „მზის ენერგიის კომპანიას" შორის 2016 წლის 20 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N293

  საქართველოს მთავრობასა და სს „კავკასიის ქარის კომპანიას" შორის „მარტყოფის ქარის ელექტროსადგურის" თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N289

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „GOLDEN GRAINS"-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N288

  შპს „ლოდინაროსათვის" სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N287

  საქართველოს მთავრობას, შპს „მტკვარი ჰესსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2015 წლის 16 ივლისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N282

  „ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიებზე რეგისტრაციისა და დაცვის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 თებერვლის №156 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N280

  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N279

  საქართველოს შავიზღვისპირა საკურორტო ზონაში ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანებთან ბრძოლის ღონისძიებების გატარების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N276

  გ. თაბუაშვილის, გ. კაკაურიძის, ნ. გაგუას, ც. ყავლაშვილის, ლ. ხუციშვილის, მ. კიკორიას და ა. მესტვირიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>