• 21 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N778

  პ. ხიზანაშვილის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 10 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N736

  „საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდს (IFAD) შორის (სოფლის მეურნეობა, მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და მოქნილობა (AMMAR))" დაფინანსების შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 10 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N735

  საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 10 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N732

  „საქართველოს მთავრობასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებში თანამშრომლობისა და ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N728

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N726

  სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას შორის გაფორმებულ ოპერატიულ პარტნიორთა შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N725

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ბუგატო ენერჯის", სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს", შპს „ენერგოტრანსსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2017 წლის 6 იანვარს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N721

  სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატს შორის კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების თაობაზე

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N717

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ დოკუმენტის პროექტის თაობაზე

 • 06 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N716

  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და განათლების სფეროში ნორვეგიის საერთაშორისო კოოპერაციის ცენტრსა (Norwegian Centre for International Cooperation in Education - SIU) და ნორვეგიის არქტიკულ უნივერსიტეტს (UiT The Arctic University of Norway) შორის 2017 წლის 10 თებერვალს გაფორმებულ საგრანტო დოკუმენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის შესახებ

1 2 3 4 5   >>