• 21 აგვისტო 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1722

  მ. ჭანუყვაძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 • 14 აგვისტო 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1703

  ა. ჯაფარიძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 • 14 აგვისტო 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1702

  გ. სალუქვაძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 10 აგვისტო 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1647

  პ. მარგველიძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1331

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1328

  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №231 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1327

  კომპანია „შერინგ-პლაფ ცენტრალ ისთ ა.გ"-ის (Schering-Plough Central East AG) მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრანტის ასათვისებლად განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1326

  „საქართველოს მთავრობასა და ერაყის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1325

  „საქართველოს მთავრობასა და ლიბანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1324

  „საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>