• 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1936

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1934

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის №936 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1933

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1932

  სს „ონი კასკადისათვის" ონის მუნიციპალიტეტში, მდინარე რიონზე, სს „ონი კასკადის" 206.1 მვტ სიმძლავრის „ონის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის" (ონი - 1 ჰესი 122.4 მვტ, ონი - 2 ჰესი 83.7 მვტ) განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების თაობაზე

 • 02 სექტემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1931

  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისთვის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1930

  დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესების მიზნით, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვის შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1928

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის საქართველოში რეგისტრირებული სუბიექტისთვის საავტორო უფლებით დაცული მასალის თარგმნისა და გამოცემის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე, შემდგომში სამოქმედოდ შემოღების მიზნით, გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1925

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას" (GIZ) შორის გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულების - „სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მხარდაჭერა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში 64 894 ჰა ფართობზე ტყის მართვის აღრიცხვის გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიით განხორციელებასა და ეკოსისტემულ მიდგომებზე დაფუძნებული ტყის მართვის გეგმის შემუშავებაში" მოწონების თაობაზე

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1923

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 30 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1922

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

1 2 3 4 5   >>