• 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1200

  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1199

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოქმედებითი საქართველოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1198

  შპს „საქართველოს მელიორაციის" სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1197

  შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1196

  სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1195

  შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1194

  სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებისათვის საჭირო საქონლის (თანმდევი მომსახურებით) გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1193

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1192

  ნ. ზედგინიძე-ჯიშკარიანის და ი. აბულაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ    

 • 21 მაისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1191

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>