• 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1608

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1607

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1606

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1605

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1604

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1603

  სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ქონების განაწილებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 11 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1602

  „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „იტონგ კავკასუსისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 ნოემბრის №2046 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1601

  საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 10 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1600

  2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე

 • 10 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1599

  „საქართველოს მთავრობასა და სენტ-კრისტოფერისა (სენტ-კიტსისა) და ნევისის ფედერაციის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>