• 13 მარტი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №79

  თ. წულუკიანისა და შ. თადუმაძისათვის „საქართველოსა და ევროჯასტს შორის თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 07 მარტი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №72

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 01 მარტი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №69

  ქ. სალუქვაძისა და მ. ხმალაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 27 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №64

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობისათვის საქართველოსა და Valiant Integrated Services-ს შორის საგრანტო შეთანხმების დამატება 1-ის დადების მიზნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 27 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №63

  მ. ხურციძისათვის „საქართველოსა და პანამის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 27 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №62

  გ. მანჯავიძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და მონტენეგროს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 26 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №61

  გ. არველაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 26 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №60

  ი. მაჭავარიანისათვის „2014 წლის 13 მაისის „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური პროტოკოლის" ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 26 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №57

  თამარ გაბუნიას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 15 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №54

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

1 2 3 4  >>