ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი საოფისე და კომპიუტერული მანქანების, მოწყობილობებისა და მარაგის შესახებ, ავეჯისა და პროგრამების პაკეტის გარდა.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=2128&lang=ge