• 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №35

  გ. არველაძის, მ. გოცირიძის, ნ. ქაჯაიას, მ. ტეტელოშვილისა და ლ. წურწუმიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №34

  დ. ხუციშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 21 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №33

  ა. ჯეჯელავასათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №25

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №24

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №23

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 08 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №22

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 07 თებერვალი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №20

  ნ. ბაქრაძისა და კ. ბოჭორიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა/სასაზღვრო კომისართა საქმიანობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 31 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №16

  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს №259 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 30 იანვარი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №14

  „სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 29 აგვისტოს N275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 2  >>