• 08 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №381

  ლ. დარსალიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 08 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №380

  დ. დონდუას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 05 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №379

  „სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის" თავმჯდომარის თანამდებობისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის, საკონკურსო თემატიკის განსაზღვრისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 8 აგვისტოს N305 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №378

  გ. ქობულიასათვის „საქართველოს მთავრობასა და საუდის არაბეთის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №377

  ი. მაჭავარიანისთვის „2010 წლის 5 აგვისტოს „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (სპეციალური ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 1)" N 4 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე    

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №376

  ი. მაჭავარიანისთვის „2012 წლის 24 ივლისის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სესხის ხელშეკრულების (განსაკუთრებული ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 2)" N4 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №375

  ი. მაჭავარიანისთვის „2013 წლის 19 დეკემბრის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 3)" N1 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №374

  ი. მაჭავარიანისთვის „2012 წლის 24 ივლისის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სესხის ხელშეკრულების (განსაკუთრებული ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 2)" N4 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 04 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №372

  ა. თევზაძის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 03 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №368

  ნ. ზედგინიძე - ჯიშკარიანის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>