საქართველოს მთავრობა – ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი

ილია დარჩიაშვილი

მთავრობის საპარლამენტო მდივანი-მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
ბექა დოჭვირი

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე