• 06 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2311

  საქართველოს ახალარჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2310

  ნ.ენუქიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2308

  2019-2020 წლების განმავლობაში ფიჭური სატელეფონო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერ(ებ)ის მეშვეობით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2307

  2019 წლის განმავლობაში ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2306

  2019 წლის განმავლობაში A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2305

  2019 წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2304

  2019 წლის განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2303

  2019 წლის განმავლობაში სტანდარტული პერსონალური და სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების მეშვეობით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2302

  „2018-2019 წლების განმავლობაში ფიჭური სატელეფონო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერ(ებ)ის საშუალებით განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 30 იანვრის №225 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2301

  2019 წლის განმავლობაში სამედიცინო მოწყობილობების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>