• 05 აპრილი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N738

  2018 წლის 6 აპრილის გლოვის დღედ გამოცხადების შესახებ

 • 30 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N226

  2018 წელს ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის უწყვეტობის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 30 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N225

  2018-2019 წლების განმავლობაში ფიჭური სატელეფონო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერ(ებ)ის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 30 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N224

  ქვეყანაში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 30 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N223

  სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ 2018 წლის განმავლობაში შესაძენი საწვავისა და საკომუნიკაციო მომსახურების ხარჯების შესახებ

 • 26 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N212

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებისა და სასადილოს ინვენტარის აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 26 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N209

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 26 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N208

  „საქართველოსა და ბელარუსის რესპუბლიკის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხებზე ერთობლივი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის (საბჭო) საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №1391 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N207

  „საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 12 იანვრის №23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 იანვარი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N202

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

1 2 3 4 5   >>