საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1722

მ. ჭანუყვაძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ