საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №319

კ. საბანაძის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ