საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №167

ნ. გაგუასა და ე. ლომაძისათვის „საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ბათუმის ავტობუსების პროექტი)" ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე