საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №20

ნ. ბაქრაძისა და კ. ბოჭორიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენელთა/სასაზღვრო კომისართა საქმიანობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე