საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №493

ა. თალაკვაძის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა  პრობაციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ