საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №486

გ. ზედელაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის -საბჭოს მდივნის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ