საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2617

საქართველოს მთავრობას, ,,Clean Energy Invest As "-ს და შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას" შორის 2011 წლის 10 ივნისს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასამშენებლო გარანტიის დაბრუნების თაობაზე