ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, 2013 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, 2013 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ