საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №473

რ. ნიკოლაიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

გათავისუფლდეს რამაზ ნიკოლაიშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან 2008 წლის 25 დეკემბრიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 105-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე.


გრიგოლ მგალობლიშვილი