საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №431

ლ. დავითულიანისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

შეუწყდეს უფლებამოსილება საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეს ლევან დავითულიანს "საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე.

 

გრიგოლ მგალობლიშვილი