პრემიერი გარდაბანში თბოელექტროსადგურის მშენებლობის გახსნაზე