საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სლოვაკეთის რესპუბლიკაში