პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ლიტვის რესპუბლიკაში