ზეიმი სოლიდარობის ფონდის მიერ დაფინანსებულ ბავშვებს