პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, Davos 2015