პრემიერ–მინისტრი ველისციხეში ახალი საწარმოს გახსნას დაესწრო