შეხვედრა აშშ-ის საზღვაო ქვეითთა კორპუსის მთავარსარდალთან