• 28 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №109

  გ. გახარიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 28 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №108

  გ. გახარიასთვის „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ერთობლივი მთავრობათაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის დაფუძნების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 28 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №107

  „საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 25 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №106

  ქ. სალუქვაძისა და გ. ჯალაღონიასთვის „საუდის არაბეთის სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 25 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №105

  გ. აგულაშვილისათვის „კატარის სახელმწიფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №97

  „ქ. სალუქვაძისათვის და მ. ხმალაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 9 ნოემბრის №461 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №96

  „ქ. სალუქვაძისათვის და გ. ჯალაღონიასთვის მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 27 იანვრის №26 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 12 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №94

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 12 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №93

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ (2015)" 2016 წლის 20 აპრილს გაფორმებულ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 12 აპრილი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №92

  ლ. დავითაშვილისთვის „საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდს (IFAD) შორის (სოფლის მეურნეობა, მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და მოქნილობა (AMMAR))" დაფინანსების შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>