• 08 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №154

  გ. ბადაშვილის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 07 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №152

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 07 ივნისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №151

  გ. გახარიასათვის „საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 29 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №148

  დ. ქუმსიშვილისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის აზიის განვითარების ფონდიდან (ADF) მიღებული სესხების ძირითადი თანხის დაფარვის დაჩქარების" შესახებ წერილ-შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 29 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №146

  ქ. ბოჭორიშვილის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №144

  ლ. ხუციშვილისთვის „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ" მრავალმხრივი კონვენციის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №143

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №142

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №141

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 24 მაისი 2017
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №142

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>