• 26 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 26 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკა და ჟურნალების შეყიდვაზე

 • 26 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საკანცელარიო მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 21 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 21 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე

 • 20 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგის შესყიდვაზე

 • 14 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 12 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 12 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების შეყიდვაზე

 • 06 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

1 2 3 4 5   >>