საქართველოს მთავრობა
government.gov.ge

მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები

2017-08-11

2013-2017 წლების დასრულებული და მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები

1