• 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N898-1

  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 23 დეკემბრის N898 განკარგულების დანართი N1

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N898

  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N897

  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N896

  საქართველოს პარლამენტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N895

  ნიკა გილაურისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N894

  "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 სექტემბრის №634 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N893

  "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 24 სექტემბრის №607 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N892

  "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 მარტის №76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N891

  2005 წლის 11 მარტს იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი 300.0 მილიონი იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტისა და 2006 წლის 16 მარტს იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი800.0 მილიონი იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის ფარგლებში შექმნილ საპარტნიორო ფონდებში აკუმულირებული თანხების (8,897,834.35 ლარი) ხარჯვასთან დაკავშირებით

 • 19 დეკემბერი 2008
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N888

  შიდა ქართლში, მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში და ქუთაისში რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>