• 23 აგვისტო 2006
  2006 წლის 23 აგვისტოს სხდომა

  2006 წლის 23 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 38 საკითხი.

 • 15 აგვისტო 2006
  2006 წლის 15 აგვისტოს სხდომა

  2006 წლის 15 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო

 • 11 აგვისტო 2006
  2006 წლის 11 აგვისტოს სხდომა

  2006 წლის 11 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 32 საკითხი.

 • 02 აგვისტო 2006
  2006 წლის 2 აგვისტოს სხდომა

  2006 წლის 2 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 12 საკითხი.

 • 28 ივლისი 2006
  2006 წლის 28 ივლისის სხდომა

  2006 წლის 28 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 20 საკითხი.

 • 19 ივლისი 2006
  2006 წლის 19 ივლისის სხდომა

  2006 წლის 19 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 52 საკითხი.

 • 04 ივლისი 2006
  2006 წლის 4 ივლისის სხდომა

  2006 წლის 4 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 23 საკითხი.

 • 28 ივნისი 2006
  2006 წლის 28 ივნისის სხდომა

  2006 წლის 28 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 51 საკითხი.

 • 21 ივნისი 2006
  2006 წლის 21 ივნისის სხდომა

  2006 წლის 21 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 33 საკითხი.

 • 08 ივნისი 2006
  2006 წლის 8 ივნისის სხდომა

  2006 წლის 8 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 33 საკითხი.

<<  1 2 3 4 5  >>