2006 წლის 3 დეკემბრის სხდომა

2006 წლის 3 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 12 საკითხი. დღის წესრიგი