2008 წლის 25 დეკემბრის სხდომა

2008 წლის 25 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა, დღის წესრიგში შეტანილი იყო 35 საკითხი. დღის წესრიგი