2008 წლის 17 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

2008 წლის 17 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 23 საკითხი.  დღის წესრიგი