• 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პროგრამა

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  ყოვლისმომცველი სტრატეგია და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა სურსათის უვნებლობის სფეროში

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავრობის სტრატეგია

 • 18 ნოემბერი 2008
  მთავრობის პროგრამა

  ერთიანი საქართველო სიღარიბის გარეშე  

<<  1 2