• 24 მარტი 2011
    საქართველოს მთავრობა

    სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავრობის სტრატეგია

  • 18 ნოემბერი 2008
    მთავრობის პროგრამა

    ერთიანი საქართველო სიღარიბის გარეშე  

<<  1 2