სამთავრობო პროგრამა 2016-2020

„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა “ 

სამთავრობო პროგრამა 2016-2020