საქართველოს მთავრობამ და UNICEF-მა ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა განიხილეს