პრემიერ-მინისტრი APM Terminals-ის წარმომადგენლებს შეხვდა