საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი სომხეთში 17.01.2013