პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, World Economic Forum, Davos 2017