პრემიერ-მინისტრი ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომას დაესწრო