პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ლატვიაში, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” სამიტი