პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ყაზახეთის რესპუბლიკაში