მთავრობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშს რეგიონული მედია ეცნობა