პრემიერ-მინისტრი სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარეს შეხვდა