• 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №565

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - წიაღის ეროვნული სააგენტოს დაფუძნების შესახებ

 • 27 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №564

  „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №563

  „საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს №214 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №562

  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №561

  „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №560

  „საქართველოს მთავრობასა და ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმხრივი ვაჭრობის ხელშეწყობის სისტემის შესახებ" შეთანხმების დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №559

  „ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა" დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №558

  „მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩის" დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის №98 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №557

  „სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №201 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 დეკემბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №556

  ტექნიკური რეგლამენტის - სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>