• 21 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №202

  თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2017 - 2020 წწ.-ის დამტკიცების შესახებ

 • 21 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №201

  საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 20 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №200

  საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ

 • 20 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №199

  პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესი

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №198

  „ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 ივნისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №197

  სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის რეორგანიზაციისა და სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრად გარდაქმნის შესახებ

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №196

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჯიხაშკარში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის - „ჭაქვინჯის ციხისათვის" ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №195

  „ადამიანის მიერ უშუალო მოხმარებისთვის განკუთვნილი თერმულად დამუშავებული რძის ანალიზისა და გამოკვლევის მეთოდების შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №194

  „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის №376 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 13 აპრილი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №193

  „საავტომობილო გვირაბებში საგანგებო შემთხვევების პრევენციისა და საგანგებო შემთხვევებზე რეაგირების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 ივნისის №260 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1 2 3 4 5   >>